21.6.12

Zaujímavé farebné riešenia fasád pri zatepľovaní

Takéto farebné riešenie fasády bolo realizované pri zateplení v Bratislave.
18.6.12

Kondenzačný kotol a solárne panely Viessmann so zľavou 10 až 15 %

Viessmann
Počas akcie trvajúcej do 30. júna 2012 budú ceny vybraných zostáv kondenzačných kotlov Viessmann Vitodens, príplatkových solárnych zostáv ako aj ceny kompletných solárnych zostáv Vitosol vo všetkých produktových stupňoch, ktoré nájdete v tomto prospekte, znížené o 10 až 15 %.
 • Platí 5-ročná záruka na všetky kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann. 
 • „Načerpajte energiu s vykurovacou technikou Viessmann“ – hotelové poukazy pre koncových užívateľov Welcome Plus. 
 • Súťaž SPP a Ekofondu „EkoVýhra“. Získajte šancu vyhrať 20 % z obstarávacej ceny kotla až do výšky 300,– Eur.
Vykurovacie systémy Viessmann si môžete objednať vo firme Elaut BauMont spolu s montážou.

1.2.12

Ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie

1. Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby v rozsahu:
 • architektonickostavebné riešenie
 • tepelnotechnický posudok (výpočet súčiniteľov prechodu tepla stavebných konštrukcií, výpočet hrúbky tepelnoizolačných dosiek)
 • statický posudok (výpočty pre určenie kotvenia tepelnoizolačných dosiek)
 • elektroinštalácia – hromozvod
 • požiarna ochrana (bez vyjadrenia útvaru požiarnej ochrany)
 • rozpočet stavby
 • výkaz/výmer pre výber dodávateľa obnovy bytového domu (rozpočet bez cien)

2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu:
 • architektonickostavebné riešenie
 • tepelnotechnický posudok (výpočet súčiniteľov prechodu tepla stavebných konštrukcií, výpočet hrúbky tepelnoizolačných dosiek)
 • statický posudok (výpočty pre určenie kotvenia tepelnoizolačných dosiek, výpočty pre odstránenie systémových porúch, výpočty pri dodatočnom zamurovaní schodiskových presklených plôch)
 • elektroinštalácia – hromozvod
 • požiarna ochrana
 • plán organizácie výstavby
 • rozpočet stavby
 • výkaz/výmer pre výber dodávateľa obnovy bytového domu(rozpočet bez cien)
Tepelnotechnický posudok (potrebný k žiadosti o úver zo ŠFRB)
výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s vyčíslením úspor

Inžiniesrka činnosť v rozsahu:
vyjadrenie k projektovej dokumentácií – požiarnici, hygiena, životné prostredie
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, alebo žiadosti k ohláseniu stavby na stavebný úrad

V prípade záujmu o cenovú ponuku kontaktujte firmu Elaut BauMont.

30.1.12

Najlepšie obnovený bytový dom roku 2011


Vyhlasovatelia súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom roku 2011 vyzývajú jednotlivých predsedov bytových domov, spoločenstiev vlastníkov bytov, realizačné firmy a správcovské spoločnosti, ktoré v roku 2011 riadne ukončili obnovu bytového domu a spĺňajú súťažné podmienky, aby sa zapojili do tejto súťaže, ktorej víťazi budú oceňovaní verejne v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO 2012.

27.11.11

Komplexná obnova bytových domov 2011

5. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov sa uskutočnila v dňoch 23.-25.11.2011 v Grand hoteli Permon Podbanské. Témou konferencie bolo zatepľovanie budov.

22.11.11

Odvetranie v paneláku

Na odvetranie ventilačných šachiet (stupačiek), ktoré odvetrávajú kúpelne, WC alebo kuchyne v panelových bytových domoch slúžia ventilačné turbíny Lomanco. Používajú sa ako náhrada elektrických ventilátorov, pretože majú nulové prevádzkové náklady, čím zabezpečujú vysoké úspory. Obstarávacie náklady sa vrátia približne do jedného roka.

Ventilačná turbína Lomanco pracuje bez motorického pohonu a plne využíva veternú energiu. Pri odvetrávaní šachiet panelových domov využívá prirodzené prúdenie vzduchu, kedy teplota vonkajšieho vzduchu je nižšia ako teplota v interiéry a súčasne prirodzený ťah v šachte spôsobený rozdielom merných hmotností vzduchu a výškou šachty.

13.5.11

Bytové družstvo Snina

Zatepľovací systém Stomix použitý na BD Snina

9.4.11

Zatepľovanie a satelity

Zatepľujú aj v Číne

V Číne je podľa posledných štatistík 200 miliónov nových neobývaných bytov, no aj napriek tomu sa staré bytovky obnovujú a zatepľujú. Takto vyzerá zatepľovanie v Číne.

IMG_5249
Dnes sa natiahli izolačné dosky, zajtra príde fasáda

IMG_5256
Bambusové lešenie už v Pekingu nahradili lávky

IMG_5258
18 poschodová bytovka

13.4.10

Na obnovu sú potrebné 2/3 hlasov

Obnova bytového domu je nákladná a obyvatelia sa na investíciách často nevedia zjednotiť. Od prvého apríla platí novela zákona o vlastníctve bytov, vďaka ktorej na väčšinu zmien stačí nadpolovičná väčšina a hlasovať sa dá aj písomne. Ak však chcete obnoviť bytovku z úveru, potrebujete dve tretiny hlasov.

1. Koľkými hlasmi sa rozhodne o obnove bytového domu

Podľa § 14 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej bytový zákon) obnova sa odhlasuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov v dome, ale môže byť odsúhlasená aj nadpolovičnou väčšinou prítomných hodinu po začatí schôdze alebo zhromaždenia vlastníkov.

Odsúhlasiť treba aj financovanie obnovy domu a tu sa rozhoduje inak, ak dom obnovu platí z vlastných zdrojov alebo ak si na to musí požičať.

Zora Handzová
Pokračovanie na Pravda.sk

29.3.10

Ako si vybrať realizátora zateplenia?

Zatepľovanie je investícia, ktorá by mala vydržať desaťročia a preto je dôležité vybrať si kvalitnú firmu, ktorá neskončí s podnikaním po pár rokoch. Ak bude zateplenie veľkého bytového domu realizovať malý živnostník, je vyššia pravdepodobnosť, že o niekoľko rokov si nebudete môcť uplatniť reklamáciu, ako keď si vyberiete väčšiu firmu pôsobiacu na stavebnom trhu roky.

Veľmi dôležitým kritériom je odborná spôsobilosť realizátora, ktorú môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného a certifikátom od výrobcu zatepľovacieho systému. Vyžadujte preto predloženie certifikátu TSÚS.

Preverte si pred výberom realizátora, či zateplenie bude realizovať vlastnými zamestnancami alebo či po tom ako mu dáte zákazku bude hľadať na ulici partie zatepľovačov s minimálnymi skúsenosťami. Firmy ktoré majú vlastných zamestnancov na zatepľovanie poskytujú kvalitnejšie služby pretože ich ľudia pravidelne chodia na školenia a majú so zatepľovaním skúsenosti. Vyžadujte aj referencie o zateplených bytových domoch.

Okrem samotnej realizácie zateplenia je veľmi dôležité aký spôsob financovania si vyberiete. Ak po zateplení budete platiť do fondu opráv 0,5 EUR na meter štvorcový alebo 1,5 EUR na meter štvorcový významne to ovplyvní vašu peňaženku. Vyberte si preto firmu, ktorá vám ešte pred zateplením dokáže vypracovať aj projektovú dokumentáciu a podať žiadosť o štátnu podporu na zatepľovanie.

Slovenské emisie chcú kúpiť Španieli

O 67 miliónov ton emisných kvót ktoré má Slovensko k dispozícii má záujem Španielsko. Naposledy ich nakupovalo za cenu približne 10 eur za tonu. Slovensko však musí pripraviť projekty na zníženie emisií CO2.